עמוד הבית

יחד בעשייה חברתית

ג'וינט ישראל יחד עם שותפיו מתכנן ומפתח שירותים חברתיים למען ילדים ונוער בסיכון, זקנים, עולים, אנשים עם מוגבלות ובלתי מועסקים. 

 

 

ג'וינט ישראל יחד עם שותפיו מתכנן ומפתח שירותים חברתיים למען ילדים ונוער בסיכון, זקנים, עולים, אנשים עם מוגבלות ובלתי מועסקים