דף הבית

דף הבית

החזון שלנו

לתרום ליכולתה

של החברה בישראל לדאוג לרווחת כל אזרחיה,

לפעול לצמצום פערים ולקדם חוסן וצדק חברתי.

הייעוד שלנו

ליזום, לפתח ולהטמיע שירותים תפיסות ותכניות חדשניים ויעילים עבור אוכלוסיות פגיעות בישראל ולפעול

לקידום וחיזוק מעמדן. זאת, ברוח עקרונות הג׳וינט העולמי ובשותפות עם הממשלה, רשויות מקומיות, והחברה האזרחית והמגזר העסקי.

מי אנחנו: 

ג'וינט ישראל הוא ה-R&D  החברתי של ישראל, פועל לקידום יכולתה של החברה בישראל לדאוג לרווחת כל אזרחיה, לפעול לצמצום פערים ולקדם חוסן וצדק חברתי. 

הארגון יוזם, מפתח ומטמיע שירותים, תפיסות ותכניות חדשניים ויעילים עבור אוכלוסיות פגיעות בישראל ופועל לקידום וחיזוק מעמדן. זאת ברוח עקרונות הג'וינט העולמי ובשותפות עם הממשלה, רשויות מקומיות, החברה האזרחית והמגזר העסקי. 

DNA
ACCELERATE
הפצה רחבה
NURTURE
ניסוי בשטח
DESIGN
תכנון

ג׳וינט ישראל במספרים

למעלה מ-1,000,000 ישראלים נהנים מידי יום משירותים חברתיים שפותחו בג׳וינט ישראל
  • 6 מרכזים לחיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות
  • 8 מרכזי מפתח לתעסוקת חרדים
  • 250 שכונות תומכות לזקנים
  • 180 מרכזי יום לקשיש
  • 30 שכונות ״מוטב יחדיו״ משפחות בסיכון
  • 106 קבוצות יזמות והכנה לתעסוקה לנוער בסיכון
  • 22 מרכזי הכוון תעסוקתי בחברה הערבית
  • 2 מרכזים שקד לבני משפחה ומטפלים
  • 2 בתי משפט קהילתיים
  • 3 מרכזי תעסוקה לבני העדה האתיופית

חדשות