עמוד הבית

עמוד הבית

החזון שלנו
לתרום ליכולתה
של החברה בישראל לדאוג לרווחת כל אזרחיה,
לפעול לצמצום פערים ולקדם חוסן וצדק חברתי.
הייעוד שלנו
ליזום, לפתח ולהטמיע שירותיםת תפיסות
ותכניות חדשניים ויעילים עבור אוכלוסיות פגיעות בישראל ולפעול
לקידום ןחיזוק מעמדן. זאת, ברוח עקרונות הג׳וינט העולמי ובשותפות
עם הממשלה, רשויות מקומיות, והחברה האזרחית והמגזר העסקי.

מי אנחנו

ג'וינט ישראל הוא הזרוע של ארגון הג'וינט העולמי בישראל.
ג'וינט ישראל עוסק בקידום איכות החיים,
שיוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה הישראלית.
באמצעות פיתוח שירותים חברתיים בשיתוף הממשלה עבור אוכלוסיות הזקנים, ילדים ונוער בסיכון ובני משפחותיהם, בלתי מועסקים ואנשים עם מוגבלות.
ג'וינט ישראל נמצא במוקד העשייה של הג'וינט העולמי, הפועל זה מאה שנים למען יהודים בעוד 70 מדינות ברחבי העולם.

DNA

ACCELERATE
הפצה רחבה
NURTURE
ניסוי בשטח
DESIGN
תכנון

ג׳וינט ישראל במספרים

למעלה מ-1,000,000 ישראלים נהנים מידי יום משירותים חברתיים שפותחו בג׳וינט ישראל
  • 6 מרכזים לחיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות
  • 8מרכזי מפתח לתעסוקת חרדים
  • 250מרכזי תעסוקה לבני העדה האתיופית
  • 180מרכזי יום לקשיש
  • 30 שכונות ״מוטב יחדיו״ משפחות בסיכון
  • 106קבוצות יזמות והכנה לתעסוקה לנוער בסיכון
  • 22מרכזי הכוון תעסוקתי בחברה הערבית
  • 2 מרכזים שקד לבני משפחה ומטפלים
  • 2בתי משפט לבני משפחה ומטפלים
  • 3מרכזי תעסוקה לבני העדה האתיופית

חדשות