התנדבות

התנדבות

למה ישראלים מתנדבים? איך מעודדים התנדבות בקרב צעירים? איך מגדירים תפקידים למתנדבים ומתאימים אותם ליכולותיהם? מה מידת השפעתה של ההתנדבות על החברה הישראלית, בכלל, ועל קהילות מקומיות, בפרט? אלה מקצת הסוגיות שבהן עוסק ג’וינט ישראל-התנדבות, הגוף המקצועי העוסק בניהול, פיתוח וקידום ההתנדבות בישראל.

הפעילות של ג'וינט ישראל-התנדבות משלבת ניסיון עשיר עם חדשנות שמתאימה את ההתנדבות לצרכיה של חברה משתנה. היא מבוססת על שיתופי פעולה בין המגזר השלישי, הציבורי והעסקי. תכנית הדגל, עמ"ן (עיר מתנדבת נוער), פועלת ברבע מהרשויות וכוללת נוער בסיכון, עולים חדשים ונוער עם צרכים מיוחדים. העשייה כוללת תכניות הכשרה וייעוץ לגופים שמפעילים מתנדבים, כמו גם גיבוש מודלים מגוונים, כגון מיקרו-התנדבות, התנדבות וירטואלית והתנדבות של משפחות, המאפשרת לבני משפחה לתרום מזמנם למען הקהילה ובו בזמן לחלוק חוויה משותפת.

לאחרונה החל גם לפעול "מיזם ההתנדבות הישראלי" - שיתוף פעולה בין מגזרי של ממשלת ישראל, המגזר העסקי והמגזר השלישי. יזום הפעולה הועבר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף משרד ראש הממשלה וג'וינט ישראל נבחר על ידם כפלטפורמה להפעלת המיזם, זאת לאור הידע והניסיון של הארגון. בשנים הקרובות יושקעו במסגרת המיזם המשותף למעלה מ-10 מיליון ₪ לטובת פיתוח וקידום ההתנדבות בישראל, תוך רתימת הכוחות הפועלים בתחום בכל אחד מהמגזרים השונים השותפים למיזם. זאת תוך למידה ומינוף של תכניות ויזמות התנדבות קיימות הפועלות בשטח, הרחבתן והתאמתן לקהלי יעד נוספים ויצירת פלטפורמות חדשות להתנדבות. כמו כן, יקדם המיזם מדיניות סדורה המעגנת את ההתנדבות וההשתתפות החברתית כחלק מתפיסת האזרחות בישראל.

מוזמנים להיכנס לבלוג ההתנדבות של ג'וינט ישראל-התנדבות ולהתעדכן בחומרים מקצועיים שוטפים.