מסלולי קריירה לפיתוח וקידום עובדים במשרות כניסה

מסלולי קריירה לפיתוח וקידום עובדים במשרות כניסה

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
הרשמה להכשרה בנושא יעוץ ארגוני עם אג'נדה - הובלת מודל התערבות לפיתוח וקידום עובדים במשרות כניסה
  • ההכשרה מיועדת ליועצים ארגוניים ו/או פרילנסרים בתחום משא"ב
  • בהכשרה ילמדו כלים, מודלים ושיטות עבודה לפיתוח הון אנושי 

לפרטים נוספים: YaelHa@jdc.org