מסלולי קריירה לפיתוח וקידום עובדים במשרות כניסה

מסלולי קריירה לפיתוח וקידום עובדים במשרות כניסה

הכשרת מסלולי קריירה לעובדים בתפקידי כניסה - הכשרה ייחודית ששווה לכם הון אנושי

ההכשרה מיועדת לסמנכ"לי ומנהלי מש"א, מנהלי פיתוח הדרכה, פיתוח ארגוני

ההכשרה מקנה ידע מתקדם וייחודי לפיתוח מסלולי קריירה לעובדים במשרות כניסה לארגון, מאפשרת למידה מארגונים שהתנסו במודל

ומתניעה תהליך פיתוח מסלולי קריירה בליווי מקצועי של ג'וינט תבת והשתתפות בפורום הלמידה של התכנית.

לפרטים נוספים: YaelHa@jdc.org