היסטוריה

היסטוריה

עשור שני

‫בעשור השני לפעילותו, בין מלחמות העולם, השקיע הג'וינט מאמצים רבים בשיקום אירופה ההרוסה לאחר מלחמות העולם, בברית המועצות היה הג'וינט מארגוני הסיוע הבודדים שהממשל הסובייטי החדש התיר להם לפעול נוכח מלחמת האזרחים הקשה שהתרחשה, ובארץ ישראל המשיך הארגון לתמוך בפיתוח הישוב היהודי. עם התגברות האנטישמיות באירופה ועלייתם של משטרים דקטטוריים, נאלץ הארגון למצוא דרכים יצירתיות יותר לפעול.
  • 1924 | אגרו-ג'וינט- התיישבות חקלאית יהודית בשטחי רוסיה

    אגרו-ג'וינט, מהיזמים הידועים והחדשניים ביותר של הג'וינט בשטחי רוסיה הסובייטית.  בשנה זו, בהסכמת הממשלה הסובייטית ייסד הג'וינט את ה-"אגרו-ג'וינט"The American Jewish Joint Agricultural Corporation) Agro-Joint - ) במטרה לקדם התיישבות חקלאית יהודית  בחצי האי קרים וא

  • 1926 | סיוע בפיתוח האקדמיה ביישוב היהודי

    כשנה לאחר היווסדה של האוניברסיטה העברית בירושלים ונאומו של ד"ר יהודה לייב מאגנסממקימי הג'וינט והקנצלר הראשון של האוניברסיטה, סייע הארגון בהקמת המחלקה לחקר ההיגיינה והבקטריולוגיה.  בנוסף, בין השנים 1934-1944 הקצה הג'וינט כ-115,000 דולר לקליטת אנשי אקדמיה שברחו מאירופה ביניהם

  • 1933 | המטה עוזב את ברלין

    עד עלייתו של היטלר לשלטון בגרמניה,  שכן מטה הג'וינט האירופאי בברלין. עיקר הסיוע ליהודי גרמניה בשנים אלו הועבר באמצעות הג'וינט, אך עם החרפת מעשי הפוגרום ובזיזת המטה בברלין בשנת 1933, הועבר מטה הג'וינט האירופאי לפריז שבצרפת.