היסטוריה

היסטוריה

עשור רביעי

בעשור הרביעי לפעילותו, התמודד הארגון עם פליטים רבים מאירופה ההרוסה שלאחר מלחמת העולם השנייה. הארגון העניק טיפול מיידי ראשוני למאות אלפי יהודים במחנות העקורים, רבים במצב גופני ונפשי קשה מאוד אשר חולצו ממחנות הריכוז וההשמדה. סיוע זה ניתן באמצעות אספקת מזון, ביגוד, ציוד, תכניות העשרה, ייצוג משפטי ועוד. בנוסף, סיפק הג'וינט לעולים שגורשו לקפריסין תמיכה רפואית, חברתית וחינוכית. עם הקמתה של מדינת ישראל, סייע הארגון לאתגרים המיידיים של ממשלת ישראל הצעירה, בהם קליטה וסיוע לעליות הגדולות.

  • 1947 | מחנות העקורים

    סעודה בחדר האוכל באחד ממחנות העקורים שבצרפת- בתום המלחמה סייע הג'וינט למאות אלפי יהודים במחנות העקורים ברחבי אירופה, באמצעות אספקת מזון, ביגוד, ציוד, תכניות העשרה, ייצוג משפטי וסיוע עלייה.

  • 1949 | הקמת מלב"ן

    לבקשת ממשלת ישראל ובשיתוף ארגונים נוספים, סייע הג'וינט בהקמת מוסדות מלב"ן במטרה לספק שירותים חברתיים ורפואיים לזקנים, נכים ומוגבלים בקרב העולים הרבים שהגיעו ארצה. מלב"ן היווה את הבסיס להקמתו של ג'וינט ישראל- אשל בשנת 1969.

  • 1951 | מבצעי העלייה

    במהלך שנות ה-50 השתתף הג'וינט יחד עם ארגונים נוספים במבצעים חובקי עולם להעלאת יהודים מן הגולה, "מרבד הקסמים" שהעלה כ-48,000 יהודים יוצאי תימן אשר עלותו מוערכת בכ-3.5 מליון דולר, ומבצע "עזרא ונחמיה"  שהעלה כ-130,000 מיהודי עיראק.