היסטוריה

היסטוריה

עשור שישי

בראשית שנות השישים, עזר הג'וינט לאלפי יהודים להגר מאלג'יר לצרפת שם סייע בקליטתם. הוא המשיך בבנייה מחדש וחיזוק הקהילות היהודיות במערב אירופה אך לעומתן במזרח אירופה, בשנות המלחמה הקרה, נותרו יהודים רבים ללא סיוע ישיר של הג'וינט. בישראל, הג'וינט הפך למנוע סיוע חברתי ופיתח תכניות חדשניות שהופצו ברחבי המדינה: כך לדוגמה ב-1969 הקים יחד עם הממשלה את אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, פיתוח מודל המרכזים להתפתחות הילד ועוד. במהלך עשור זה הג'וינט בישראל הפך למעשה מארגון המעניק שירותים וסיוע מיידיים, לארגון המפתח שירותים חברתיים חדשניים בישראל.
  • 1969 | הקמת אשל- האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל

    בשנה זו החליטו ממשלת ישראל וארגון הג'וינט להקים את אשל- האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל. הקמתה התבססה על הידע והמוסדות הקיימים שנצברו במלב"ן, ושיקפה גישה חדשה בטיפול בזקנים המבוססת על פיתוח שירותים מקיפים עבור אוכלוסייה זו.

  • 1969 | הקמת החברה למתנ"סים

    עוד בשנה זו, הג'וינט בשילוב עם הממשלה הקים את רשת מרכזים קהילתיים, מה שלימים יהפוך לחברה לממתנ"סים. אותם מרכזים מהווים עד היום מוקד לפעילות קהילתית ותרבותית לכלל אוכלוסיית הישוב בה ממוקם המתנ"ס.

  • 1971 | המשך פיתוח האקדמיה

    בשנה זו הג'וינט בשיתוף האוניברסיטה העברית ייסד את המרכז ע"ש ד"ר יוסף שוורץ להכשרת כח אדם בכיר לעבודה קהילתית. בנוסף, קודם לכן היה שותף הארגון גם בהקמתו של בית הספר להפרעות בתקשורת באוניברסיטת ת"א.