היסטוריה

היסטוריה

עשור שביעי

באמצע שנות ה-70 נפתחו באופן חלקי שערי העלייה מברית המועצות והג'וינט הפך לגוף מרכזי בסיוע לעלייתם של כ-50,000 יהודים משטחי ברית המועצות לישראל, בעוד הארגון שב לפעול במדינות מזרח אירופה כמו רומניה כדי לסייע לניצולי שואה זקנים עם מזון תרופות ועוד. באפריקה חיזק הארגון את פעילותו בחיזוק הקהילות היהודיות דרך תכניות חינוך ורווחה לילדי הקהילות היהודיות המקומיות במדינות כמו מרוקו ואיראן. בישראל, הקים ביסס הארגון את פעילותו על ידי הקמת ג'וינט ישראל כמו גם את מכוני המחקר החברתיים מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ומרכז טאוב.

  • 1974 | הקמת מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

    בשנה זו הוקם מכון המחקר ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות האדם והחברה בישראלכשותפות בין הג'וינט לבין ממשלת ישראל ובעזרת תרומה של קרן רמפו,  בשנת 2004 הצטרפה לשותפות זו קרן דוד ואינז מאיירס מקליבלנד.

  • 1976 | הקמת ג'וינט ישראל

    בשנה זו ייסד הג'וינט את ג'וינט-ישראל והעביר את מטה הג'וינט בישראל, ששכן עד כה בתל אביב, לירושלים. מעתה ואילך פעל ג'וינט ישראל בעקיפין למען אוכלוסיות נזקקות בישראל על ידי פיתוח שירותים חברתיים, באמצעות שיתוף פעולה עם ממשלת ישראל, עמותות וארגונים.

  • 1982 | סיוע בהקמת מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

    רה"מ דאז מנחם בגין, החליט על הקמת המרכז לחקר מדיניות חברתית, הג'וינט היה שותף בקמתו של המרכז. מכיוון שהמרכז היה מעוניין לשמר את עצמאותו המחקרית, הוא הפסיק לקבל תקצוב ממשלתי, והג'וינט הפך לאחד ממקורות המימון העיקריים של המרכז.