היסטוריה

היסטוריה

עשור עשירי

במהלך עשור זה, העניק הג'וינט סיוע הומניטארי למדינות אמריקה הלטינית ומזרח אירופה נוכח המשבר הכלכלי הקשה שפקד אותן, כמו גם הגשת סעד למדינות נפגעות אסונות טבע דוגמת הצונאמי באוקיינוס ההודי ב-2004 ורעידת האדמה בהאיטי ב-2010. בישראל, הרחיב ג'וינט ישראל את שיתוף הפעולה עם הממשלה כשהקים שתי שותפיות חדשות - תבת (תנופה בתעסוקה) ומסד נכויות יחד עם קרן משפחת רודרמן. בעקבות ההסלמה במצב הביטחוני בישראל ונוכח המלחמה בצפון והמבצעים הצבאיים בדרום, עזר הארגון למאות אלפי אזרחים וילדים ברחבי המדינה במסגרת כספי חירום שהעניק ותכניות שפיתח.
  • 2005 | הקמת תבת- תנופה בתעסוקה

    שותפות חדשה מוקמת בין הג'וינט לבין הממשלה: תב"ת – תנופה בתעסוקה. מטרת השותפות היא פיתוח מודלים ותכניות לשילוב אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה שעד היום, לא השתלבו כלל במעגל התעסוקה.

  • 2007 | פרס ישראל מוענק לג'וינט

    ארנון מנטבר מנכ"ל ג'וינט ישראל, מקבל בשם הארגון את פרס ישראל על מפעל חיים ותרומתו המיוחדת של הארגון לחברה הישראלית לשנת 2007.

  • 2009 | הקמת מסד נכויות

    הקמת שותפות חדשה נוספת בשילוב ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן: מסד נכויות, מטרת המסד הוא פיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות.