איך אנחנו פועלים?

איך אנחנו פועלים?

הובלת שיתופי פעולה להשגת שינוי חברתי רוחבי

ג'וינט ישראל הוא ארגון א-פוליטי הפועל בשותפות עם ממשלת ישראל, הרשויות המקומיות, המגזר השלישי והמגזר העסקי, וכן עם תורמים מהארץ ומהעולם. הארגון מאתר צרכים בקרב הקבוצות שלהן הוא מחוייב, ויחד עם שותפיו מפתח תכניות חברתיות הנותנות להן מענים. תכניות הארגון ועשייתו נוגעים במאות אלפי ישראלים ומבטאים את המאמץ הבלתי פוסק של ג'וינט ישראל להבטיח שלתכניותיו תהיה השפעה ברמה הלאומית.

בג'וינט ישראל אגפים שונים המסייעים לאוכלוסיות החלשות בישראל:

אשל לחיזוק מעמד הזקנים בחברה

אשלים למען ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם

תבת ליציאה ממעגל העוני על ידי תעסוקה

אגף צעירים וקליטה למען שילוב צעירים ועולים בחברה

מסד נכויות לסיוע לאנשים עם מוגבלות

מכון אלכא למנהיגות וממשל לפיתוח מנהיגות תלת מגזרית