חזון

חזון

תרומה למען חוסנה החברתי של מדינת ישראל
החזון שלנו
לתרום ליכולתה של החברה בישראל לדאוג לרווחת כל אזרחיה, לפעול לצמצום פערים ולקדם חוסן וצדק חברתי.
 
היעוד שלנו
ליזום, לפתח ולהטמיע שירותים, תפיסות ותכניות חדשניים ויעילים עבור אוכלוסיות פגיעות בישראל ולפעול לקידום וחיזוק מעמדן. זאת, ברוח עקרונות הג'וינט העולמי ובשותפות עם הממשלה, רשויות מקומיות, החברה האזרחית והמגזר העסקי.