מה אנחנו עושים?

מה אנחנו עושים?

פיתוח שירותים חברתיים חדשניים יחד עם ממשלת ישראל

ג'וינט ישראל בונה תשתיות של עשרות תכניות, שירותים חברתיים ויוזמות המשנות את פני החברה בישראל. ילדים ונוער בסיכון ובני משפחותיהם גדלים למציאות נוחה יותר, זקנים ובהם גם ניצולי שואה זוכים להזדקן בסביבתם הטבעית בכבוד, אנשים עם מוגבלות מצליחים להתגבר על משוכות גבוהות וכמובן גם עולים חדשים המפלסים את דרכם במציאות חדשה. אנשים רבים הנמצאים מחוץ למעגל העבודה, בעיקר בחברה החרדית והערבית, נהנים מתכניות תעסוקה המאפשרות השתלבות במעגל העבודה והחברה, צעירים ללא עורף משפחתי מוצאים את דרכם במסגרות השכלה, ייעוץ וליווי מקצועי ועוד.

הג'וינט במספרים

ג'וינט ישראל מגיע ל-100,000 ילדים נוער וצעירים בסיכון, 280,000 זקנים, 60,000 בלתי מועסקים, 40,000 עולים חדשים, 150,000 צעירים, 80,000 אנשים עם מוגבלות,  זאת באמצעות: 8 מרכזי מפת"ח לתעסוקת חרדים | 22 מרכזי הכוון תעסוקתי בחברה הערבית | 3 מרכזי תעסוקה לבני העדה האתיופית | 30 שכונות "מוטב יחדיו" למשפחות בסיכון (שכונות בהן מתחולל שינוי רב מערכתי, בדגש על ילדים ונוער בסיכון) | 106 קבוצות יזמות והכנה לתעסוקה לנוער בסיכון | 20 מרכזים לגיל הרך | 14 ישובי PACT בהם נערכת פעילות להורים וילדים יוצאי אתיופיה | 40 מרכזי צעירים | 6 מרכזים לחיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות | 24 שכונות תומכות לאנשים עם מוגבלות | 180 מרכזי יום לקשיש | 250 שכונות תומכות לזקנים | 130 עמותת לזקן | 45 ערי עמ"ן (עיר מתנדבת נוער) | ועוד...