ההאקתון החברתי הראשון בג'וינט- התחלנו!

ההאקתון החברתי הראשון בג'וינט- התחלנו!

אל מול כ-100 סטודנטים ועוד 100 עובדי הג'וינט פתח מנכ"ל ג'וינט ישראל פרופ' יוסי תמיר את ההאקתון החברתי הראשון בג'וינט, במהלכו ינתנו לסטודנטים לתנכנות ועיצוב לפצח כ-20 אתגרים חברתיים שהעולו ע"י עובדי הארגון. 

הצוות הזוכה במקום הראשון יזכה ב-6,000 ש"ח, הצוות שיגיע למקום השני יזכה ב-4,000 ש"ח ואילו הצוות שיגיע למקום השלישי יזכה ב-2,000 ש"ח .