תכנית אמצע הדרך לתעסוקת מבוגרים שפותחה בג'וינט ישראל בערוץ 10

תכנית אמצע הדרך לתעסוקת מבוגרים שפותחה בג'וינט ישראל בערוץ 10