שימו לב המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס זוסמן הוארך ליום חמישי ה-11.5

שימו לב המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס זוסמן הוארך ליום חמישי ה-11.5