קול קורא - תכנית "מרחב משותף" לקידום מרחבי השפעה משותפים לממשל ולחברה האזרחית

קול קורא - תכנית "מרחב משותף" לקידום מרחבי השפעה משותפים לממשל ולחברה האזרחית