הליך קבלת הצעות מחיר לעריכת מחקר מיפוי בנושא שדה הארגונים החברתיים של קהילת הלהט"ב

הליך קבלת הצעות מחיר לעריכת מחקר מיפוי בנושא שדה הארגונים החברתיים של קהילת הלהט"ב

דרוש/ה חוקר/ת בעל/ת ניסיון בעריכת מחקרי מיפוי ואפיון שדות פעולה והיכרות עם המגזר החברתי (אלכ"רים) לביצוע מחקר מיפוי ארגוני הלהט"ב בישראל.

המחקר יתבצע בהובלת רשת ארגוני הלהט"ב ובריכוז מקצועי של ארגון הגג ("האגודה") ומכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל.

מטרות המחקר:

·         קבלת תמונה מפורטת של כלל הארגונים הפועלים בשדה, ובכלל זה קהלי יעד, תכניות, שירותים, מקורות מימון, תפוקות, צרכים ועוד.

·         קבלת המלצה על benchmarksמישראל ומהעולם לתמיכה בפיתוח וחיזוק ארגוני קהילת הלהט"ב.

מה יכלול המחקר?

תמונה מפורטת של כלל הארגונים הפועלים בשדה:

o       מיפוי כלל הארגונים המשרתים את הקהילה הלהט"בית בלבד בישראל;

o       אבחון ארגוני של ארגונים אלו. בין היתר: מטרות, קהל יעד, תכניות קיימות, משאבים ותשומות, תפוקות, משילות ומנהיגות, מתנדבים, צוות מקצועי וניהולי, ועד מנהל;

o       זיהוי צרכים ארגוניים (תשתית) של הארגונים;

o       מאפייני רשתיות (network);

o       כל מידע ומאפיינים אשר ימצא רלוונטי על-ידי החוקר/ת ו/או הגורמים המממנים ימצאו כרלוונטי.

benchmarksמישראל ומהעולם:

o       אפיון שדה ארגוני הלהט"ב בארבע מדינות – קווים / מאפיינים כלליים;

o       ציון נושאים בהם ישנו טיפול ארגוני בחו"ל ולא קיים בישראל;

o       במידה וקיים, איתור וציון שירותי תשתית ייחודיים וחדשניים לארגוני הלהט"ב הקיימים בחו"ל.

בהצעה בבקשה התייחסו לסעיפים הבאים:

·         פירוט אסטרטגית ומהלך המחקר על-פי אבני דרך מרכזיות

·         רקע על המציע/מציעים המצביע על ניסיון מקצועי רלוונטי לביצוע המחקר הנדרש

·         המלצות ודוגמאות למחקרים דומים שהמציע ביצע בעבר.

·         ניסיון המציע/ה בעריכת מחקרי מיפוי ואפיון שדות פעולה.

·         היכרותה/ו עם המגזר החברתי (אלכ"רים).

·         היכרותה/ו עם ארגוני קהילת הלהט"ב בישראל

·         פירוט תקציב ולוחות זמנים לביצוע כולל אבני דרך מרכזיות.

 

תאריך אחרון להגשת הצעת מחיר 19/9/2017

יש לשלוח את הצעת המחיר לכתובות המייל:RonitL@jdc.org, ceo@glbt.org.il

 

אישור והגשה סופית:

דו"ח המחקר הסופי יוגש כמסמך Wordמפורט וילווה במצגת PPTשל עיקרי מהלך המחקר, מרכיביו והתוצאות.

אישור המסמך הסופי והמצגת המלווה רק לאחר עריכה לשונית, תרגום לאנגלית ועיצוב גרפי (יש לכלול מרכיבים אלו בהצעת המחיר).

תאריך הגשה:

·         הגשה של טיוטה סופית עד שלושה (3) חודשים מאישור ההצעה.

·         הגשה של כלל המסמכים הסופיים: ארבעה (4) חודשים מאישור ההצעה.

 

ניתן לפנות בכל שאלה, הבהרה ועניין אלינו:

אוהד חיזקי : ceo@glbt.org.ilובטלפון 0587-391271

רונית לוי:  ronitl@jdc.orgובטלפון 0522-838863

 


ההצעה מיועדת לחוקרות וחוקרים פרטיים ולארגונים, כאחד.