שנה טובה לכל בית ישראל

שנה טובה לכל בית ישראל

החלטנו השנה לנסות את מודל ה- DNA של ג'וינט ישראל, הכולל תכנון, ניסוי בשטח והפצה רחבה,  על רימון.

מוזמנים לראות את התוצאות בתמונה השלוחה לכל חברינו.

ג'וינט ישראל מאחל שנה טובה לכל עם ישראל בארץ ובתפוצות.