אודות

אודות

בישראל חיים למעלה מ-800,000 אנשים עם מוגבלות בגילאים 21 עד 65. אלה מתמודדים עם מגוון של סוגי מוגבלויות פיסיות, נפשיות, חושיות או קוגניטיביות. למענם הוקם בשנת 2009 ג'וינט ישראל-מסד נכויות - שותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן, לתכנון ופיתוח שירותים חברתיים לקידום ושילוב אנשים עם מוגבלות בחברה.

ג'וינט ישראל-מסד נכויות פועל באמצעים מגוונים להגביר את עצמאותם של אנשים עם מוגבלות, להפחית את תלותם באחרים, לחזק את דימויים העצמי, לשפר את מעמדם בחברה ואת איכות חייהם.

ג'וינט ישראל-מסד נכויות מתכנן ומפתח שירותים תומכי חיים עצמאיים, כמו קהילות תומכות והמרכזים לחיים עצמאיים. תכניות אלו מספקות לאנשים עם מוגבלות סל שירותים המאפשר להמשיך ולהתגורר בביתם ולקבל שם את הסיוע הנדרש להם על מנת לחיות באופן עצמאי ומכבד, בשגרה ובחירום.

תכניות אחרות מכוונות לאנשים עם מוגבלות בסיכון מיוחד, בכלל זה עולים חדשים וצעירים בשלבי מעבר כמו גם שירותים לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית. כמו כן, פועל ג'וינט ישראל-מסד נכויות ליצירת ידע והפצתו לגורמי סיוע, אנשי מקצוע, מתנדבים וכן אנשים עם מוגבלות בעצמם המשתתפים במגוון תכניות הארגון.