אודות

אודות

מכון אלכא למנהיגות וממשל הינו הזרוע של ג'וינט ישראל לפיתוח ויישום תכניות לשיפור איכותו של השירות הציבורי, המגזר המוניציפאלי והמנהיגות המתנדבת בישראל.

מכון אלכא למנהיגות וממשל הינו שותפות בין ג'וינט ישראל וממשלת ישראל, אשר הוקמה על בסיס אלכ"א - אגף לפיתוח כח אדם בג'וינט ישראל המתמחה בהדרכות לבכירים. תכניות מכון אלכא למנהיגות וממשל מיועדות לסגל בכיר בממשל המרכזי, ראשי רשויות מקומיות והנהלות ציבוריות של מלכ"רים. התכניות כוללות לימודים על ממשל, מנהל ומדיניות ציבורית, חברה וכלכלה בישראל, תורת הניהול ומנהיגות. בנוסף על קורסי ההכשרה, המכון פועל לביסוס רשתות של שיתופי ידע בקרב המנהיגות הציבורית וחיבור אנשים בעלי השפעה ממגזרים שונים העוסקים בתחומים משותפים. הצורך במכון אלכא למנהיגות וממשל נובע מרצון לחזק את המשילות בישראל ולהביא בכך לשיפור בחייהם של תושבי המדינה. על ידי קידומם של פורומים ורשתות סגל, שואף מכון אלכא למנהיגות וממשל לקדם פריצות דרך בתחום החברתי-כלכלי, שתיושמנה במדיניות הציבורית והחברתית בישראל. למכון אלכא למנהיגות וממשל שלושה מרכזים: המרכז לממשל, המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי, המרכז למנהיגות מתנדבת וחברה אזרחית.