גילוי נאות- תרומות מישות מדינית זרה

גילוי נאות- תרומות מישות מדינית זרה

14/07/2016

זהות נותן התרומה

סכום

התרומה

מועד קבלת

התרומה

מטרת התרומה

או ייעודה

התנאים לתרומה,

אם יש כאלה

שגרירות ארה"ב

 

116,616.36 ש"ח

31 במרץ  2015

תוכנית תעסוקה לערביות עם נכויות

אין

 

שגרירות ארה"ב

 

61,728.75 ש"ח

27 במאי 2015

שיעורי אנגלית עבור חרדים

אין

שגרירות ארה"ב

 

142,676.51 ש"ח

18 ביוני 2015

תוכנית תעסוקה לערביות עם נכויות

אין

שגרירות ארה"ב

 

19,035.00 ש"ח

14 באוגוסט 2015

תוכנית תעסוקה לערביות עם נכויות

אין