הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

09/03/2017
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם עמותת  תאטרון עדות לצורך הפעלת תוכנית תיאטרון עדות בחיפה וב-5 ישובים נוספים.
 
תאור כללי של התוכנית:
תיאטרון "עדות" – מפגש בין דורי הינו פרויקט ייחודי לתיעוד השואה באמצעות מפגשים בין דוריים אשר יצא לדרך ביוני 2003 והתקיים ב- 40 מקומות. 
 
התכנית נחלה הצלחה בלתי רגילה ואוששה בעצם את המטרות שלשמה הוקמה:
שילוב בין דורי בין ניצולי שואה לבין בני נוער.
עיבוד הטראומה של השואה לניצולים.
הנחלת השואה לבני הנוער בצורה מיוחדת וחווייתית.
העמדת הדור השלישי כנר זכרון.
פיתוח אמצעים יצירתיים ואמנותיים במפגש בין דורי.
טיפול במצבים טראומטיים דרך אומנות ובתמיכה מקצועית.
העמדת הפרויקט כמודל בטיפול במצבים טראומטיים.
חשיפה לקהל הרחב ודרכו העברת המסר של שואה–זיקנה–קשר בין-דורי. 
תקומה ותקווה.
 
פירוט ההתקשרות לחמישה יישובים (כפר סבא, תל – אביב ושלושה יישובים נוספים שייבחרו בהמשך):
 
השותפים בפרוייקט: אשל, עמותת תיאטרון עדות, עמותה מקומית של כל ישוב.
 
ההתקשרות תהיה למשך תקופה של שנה. 
 
סה"כ עלות הפרוייקט: 420,500 ₪
 
סכום השתתפות אשל: 125,000 ₪ 
 
סכום השתתפות המפעיל: 295,500 ₪ 
 
 
פירוט ההתקשרות ליישוב חיפה:
 
השותפים בפרוייקט: אשל, עמותת תיאטרון עדות, עמותה מקומית של כל ישוב.
 
ההתקשרות תהיה בתוקף עד 31.12.17. 
 
סה"כ עלות הפרוייקט: 84,100 ₪
 
סכום השתתפות אשל: 50,000 ₪ 
 
סכום השתתפות המפעיל: 34,100 ₪ 
 
 
לקבלת העתק מחוות דעתה של גב' מגי גד, מנהלת תוכניות בכירה באשל לחצו כאן
 
אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: racheln@jdc.org.il) וזאת לא יאוחר מיום  29.3.17 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557129 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.