בקשת הצעות ממפתח ידע והדרכה דובר השפה הרוסית

בקשת הצעות ממפתח ידע והדרכה דובר השפה הרוסית

06/11/2017
התארכות תוחלת החיים דורשת היערכות בקרב הפרט והכלל בכדי להתמודד עם השינויים הרבים הצפויים במעבר מחיי העבודה לפרישה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכל שנה כ-70,000 איש מגיעים לגיל פרישה.  תוחלת החיים הצפויה לבני 65 עומדת על כ-20 שנה ולמרות שמדובר בתקופת חיים ארוכה ומשמעותית, הפורשים כיום זוכים לליווי ומידע מועט בכל הנוגע להתנהלותם הפיננסית, זכויותיהם הפנסיוניות והטבות במיסוי. לרוב, הפורשים מעבודה אינם מודעים לחשיבות בקבלת החלטות בנקודת זמן זו, ולהשפעה שיש להחלטות אלו על עתידם הכלכלי.
קיים קושי רב להיערך לפרישה באופן עצמאי ללא מסגרת פורמלית. ראשית, אזרח ממוצע מתקשה למפות את מקורות ההכנסה העומדים לרשותו ולאמוד את גובה ההכנסות וגם את ההוצאות העתידיות. 
בנוסף, תהליך הפרישה מציב אתגרים פסיכולוגיים במישור האישי, המשפחתי והחברתי.
 
בשיתוף פעולה עם המשרד לשיוויון חברתי, רשות שוק ההון, הביטוח הלאומי ועמותת פעמונים פותחה סדנא בת 4 מפגשים של 3 שעות בשפה העברית. נושאי הסדנא הם: הוצאות צפויות לאחר הפרישה, צרכנות נבונה, מקורות לפנסיה (ביטוח לאומי, חיסכון פנסיוני), זמן פנוי, הגבולות הכלכליים עם משפחה, זכויות והטבות, תעסוקה ויזמות בגיל השלישי, התנדבות, צוואות.
חשיבות ההכנה לפרישה באה לידי ביטוי בצורה משמעותית בקרב אוכלוסיית העולים  מבריה"מ לשעבר, המתאפיינת לרוב במצב סוציו-אקונומי נמוך ביחס למצבם של הישראלים הוותיקים וכן בפערי תרבות ושפה וכן בצרכים ייחודיים שיש לתת עליהם את הדעת.
 
קיים צורך להתאים את הסדנא מבחינה תרבותית ותכנית לאוכלוסייה של עולים דוברי רוסית.
לאחר פיתוח מותאם של הסדנא יועברו בשלב הפיילוט, 10 סדנאות ברחבי הארץ עבור דוברי השפה הרוסית. הסדנאות יועברו ב-2 פעימות. אחרי ה-5 הראשונות ייעשה ניתוח תוצרים, הפקת לקחים וטיוב הסדנא ואז תועבר הפעימה השניה של 5 סדנאות  נוספות.
 
לצורך כך אנו מגייסים מפתח ידע והדרכה להתאמה עבור האוכלוסיה דוברת הרוסית.
 
תיאור המשימות הנדרשות: 
התאמת הסדנא הקיימת לאוכלוסיית עולים דוברי רוסית. 
העברת ההדרכות למנחים עתידיים.
קיום תהליכים מתמשכים של למידה.
המשגה, חילוץ וכתיבת הידע המפותח בתכנית. 
 
המועמד מתבקש להגיש מסמך הצעה המכיל:
1. ניסיון רלוונטי התואם את המשימות הנדרשות. (פיתוח הדרכה וידע, פיתוח חומרים, ניסיון בהנחיית קבוצות, הכרות עם האוכלוסיה דוברת הרוסית וכו').
2. הצגת מתווה לעבודת פיתוח עבור הסדנא. (המתווה יכלול דרכי עבודה, עקרונות בפיתוח מותאם תרבות, המלצות רלוונטיות לאוכלוסיה דוברת הרוסית ולוחות זמנים משוערים).
3. הצגת מתווה עבור הכשרת מנחים ועבודת חניכה למנחים.
4. צפי להערכת שעות עבודה לסך הפרויקט (יש לפרט לפי שלבים ותכנים). ועלות לפי שעת עבודה.
5. ההצעה תכיל עד 6 עמודים.
 
את ההצעה יש להגיש עד 01.12.2017 לכתובת מייל sofiab@jdc.org.il המציעים שיעברו את השלב הראשון יוזמנו להציג את הצעתם בפני ועדה מאתרת.
לשאלות ניתן לפנות לסופיה בוריסוב: 050-5638347