קול קורא- בקשה מוקדמת לקבלת מידע: הפעלת מסגרת גריאטריה שיקומית בקהילה-משגב

קול קורא- בקשה מוקדמת לקבלת מידע: הפעלת מסגרת גריאטריה שיקומית בקהילה-משגב

04/03/2018

אשל- האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל (להלן: "ג'וינט ישראל-אשל") ומשרד הבריאות מזמינים את הציבור למסור מידע, רעיונות, עמדות והתייחסות אשר יש בהם כדי לסייע בפיתוח מודל פעולה של מרכזי גריאטריה שיקומית בקהילה עבור זקנים עם הדרדרות תפקודית.

לקבלת הנוסח המלא של הקול הקורא יש לפנות בכתב לכתובת הדוא"ל: pazitha@jdc.org.