ג'וינט-אשל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט-אשל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

07/03/2018

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם עמותת זקני הכרמל-עוספייה ודלית אל כרמל בכפר מר'ר לצורך הפעלת תוכנית  בית חם להורים שכולים.

תאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:

1. תאור כללי של התוכנית מתן מענה חברתי להורים שכולים שלא משתתפים במסגרות חברותיות אחרות, מכיוון שהם זקוקים למסגרת יותר קטנה ואינטימית.

2. השותפים בפרוייקט: ג'וינט-אשל, משרד הביטחון

3. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: 31.3.2020- 1.4.2018.

4. סה"כ עלות הפרוייקט: 31,600 ₪

5. סכום השתתפות אשל: 23,700 ₪

6. סכום השתתפות המפעיל: 7,900 ₪

לקריאת העתק מחוות דעתה של סופיה בוריסוב מנהלת תכניות באשל לחצו כאן.

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אשל בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני doritr@jdc.org וזאת לא יאוחר מיום  26.3.2018 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557133 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.