ג'וינט-אשל: קול קורא- בקשה מוקדמת לקבלת מידע ליצירת אתר שיתופי לפעילויות לזקנים עם מוגבלות

ג'וינט-אשל: קול קורא- בקשה מוקדמת לקבלת מידע ליצירת אתר שיתופי לפעילויות לזקנים עם מוגבלות

01/05/2018

אשל- האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל (להלן: "ג'וינט ישראל-אשל") מזמינה את הציבור, למסור מידע, רעיונות, עמדות והתייחסות אשר יש בהם כדי לסייע בפיתוח ליצירת אתר אינטרנט שיתופי לפעילויות לזקנים עם מוגבלות.

לקבלת הנוסח המלא של הבקשה ולקבלת מידע נוסף יש לפנות בכתב לכתובת הדוא"ל: HadasM@jdc.org עד לתאריך ה-22.5.18.

מודעה זו מתפרסמת גם באתר ג'וינט ישראל www.jdc.org.il ובאתר ג'וינט-אשל.