ג'וינט ישראל-מכון אלכא: הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

ג'וינט ישראל-מכון אלכא: הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

07/11/2018

בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו – 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם עמותת תפוח (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.

תאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:

א. תאור כללי של המיזם – ב- 18 השנים האחרונות, עמותת תפוח פועלת להפוך את ישראל ל"אומת סטרטאפ לכולם" באמצעות הכשרה, הקניית כלים ומיומנויות שיאפשרו לתושבי הפריפריה החברתית והגאוגרפית לרכוש כישורים נדרשים במאה ה- 21 ולהשתלב בעולם ההי-טק. באמצעות צוות של מעל 250 מדריכים מקצועיים פועלת העמותה בעשרות מוקדים בכל הארץ, מקריית שמונה ועד אילת ומגיעה לכ- 80,000 משתפים מכלל המגזרים בשנה, אשר זוכים בהכשרה טכנולוגית משמעותית ואפקטיבית. מיום היווסדה ועד היום הכשירה העמותה למעלה מ- 1,000,000 משתתפים. פעילותה של העמותה מתקיימת בפריסה של 350 מוקדים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל. במסגרת שיתוף הפעולה המוצע, נבקש לרתום את יכולותיה, הידע והניסיון הייחודיים של תפוח לטובת הקמת צוות משימה ייעודי, שישמש צוות מוביל לתהליכי איסוף וטיוב נתונים, מחקר, ניהול ידע והצגת המלצות מבוססות מחקר עבור מטה ישראל דיגיטלית והג'וינט.

ב. הנימוק לכך שמדובר בהתקשרות ולא בתמיכה:

הצוות המקצועי סבור כי יש לפטור את ההתקשרות עם הגוף המפעיל מחובת מכרז לצורך ביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993, וזאת מן הנימוקים המפורטים להלן:

בישראל קיים שוק המספק שירותי מדידה והערכה, הכולל חברות ייעוץ ומחקר חיצוניות. יחד עם זאת, לא קיימים בשוק צוותים הדומים לתפוח בניסיון, באיכות וביכולות למתן פתרונות הוליסטיים. תפוח מביאה ניסיון רב שנים של עבודה בשטח, מארג קשרים ושותפים, יכולת ניהול והובלת מחקר, ניהול ידע ולמידה ומתן מענה גמיש, בנוסף לכלי מדידה והערכה בלעדיים שפותחו על ידי העמותה המותאמים לליווי פרויקטים בעולמות התוכן הדיגיטליים.

ג. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: 1.12.2018 – 31.12.2020

ד. סכום השתתפות הג'וינט: ₪907,122

ה. סכום השתתפות המפעיל: ₪907,122

ו.  נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:

1. המיזם הוא מיזם משותף כך שהכסף שאנחנו מכניסים מכפיל את עצמו.

2. צוות Data & Insight של עמותת תפוח - לעמותת תפוח יחידת מחקר וניהול ידע המורכבת מצוות מומחים עם ניסיון רב שנים בנושא ניהול ידע וקבלות מבוססות נתונים, המתמחה במיזמים טכנולוגים-דיגיטליים. הצוות פועל לייעול תהליכי איסוף הנתונים בעמותה, תוך פיתוח ומינוף פלטפורמות חדשניות ייעודיות לשם כך ולניתוח חכם של הנתונים לצרכי בקרה, מעקב וקבלת החלטות מבוססות נתונים. הצוות הינו צוות רב תחומי: שמביא יחד מחקר תיאורטי, שיטות ניטור וניתוח נתונים מסורתיות ושיטות הערכה וניתוח נתונים מהחדשניות ביותר בשוק. הצוות מומחה בהטמעת תהליכי מדידה והערכה פנימיים, והטמעת שימוש במערכות טכנולוגיות לצורך הערכה ומדידה. מערך המדידה וההערכה מובנה כחלק אינטגרלי מהפרויקטים - החל משלבי יצירת פרויקט חדש (מה האימפקט הרצוי? למה לבחור בפרויקט? איך לבנות אותו נכון?) ועד כיוונון פנימי של הפרויקט לכל אורכו. בין הכלים שנעשה בהם שימוש נכללים: PowerBI, Azureוסביבות פיתוח. את הצוות מלווה צוות מומחים מתעשיית ההי-טק המאפשר לתפוח גישה למידע הרלוונטי והחדשני ביותר בתחום איסוף ניהול מידע וניתוח נתונים.

3. תפוח פיתחה אפליקציה ייחודית למדידה והערכה לפעילות "Digital classroom". מערכת מתקדמת לניטור, איסוף נתונים, קידום איכות הפעילויות ולמידה משמעותית. אפליקציה זו מאפשרת ביצוע מדידות מקוונת בזמן אמת של הפעילות בשטח, כולל מתן פידבק חי מהמשתתפים. תהליך הפיתוח למוצר החל בעמותת תפוח בפברואר 2016 . נכון ליום זה, המוצר נוסה בהצלחה בכ-400 קורסים בקרב למעלה מ- 4,000 תלמידים בפריסה כלל ארצית.

4. לתפוח יכולות ומערכות (BI (Business intelligence אשר משמשות לניתוח תוצאות בזמן אמת וויזואליזציה של נתונים במערכת פתוחה למשתמשים חיצוניים. המערכות מאפשרות לתפוח איסוף ומתן מפות מידע עכשווי בחלוקה למגזרים/אזור גאוגרפי/גיל המשתתפים/מין המשתתפים ועוד, הצגת מידע היסטורי, ניתוח מגמות, ומאפשרות למידה, ניהול משאבים, מעקב אחרי עמידה ביעדים וקבלת החלטות ניהוליות ואסטרטגיות המבוססות נתונים.

5. לתפוח פלטפורמות Gamificationלימודית פרי פיתוחה של העמותה, הפלטפורמה הטכנולוגית משמשת ללימוד אוריינות דיגיטלית, הנגשת זכויות ושירותים ולימוד תכנים חינוכיים עם כ- 30,000 משתתפים ב- 3 השנים האחרונות.

6. העמותה מחזיקה מרכז ידע וירטואלי המשמש ללמידה היברידית ולמידה מתוקשבת עם מעל 1,000 משתתפים ב 3 שנים האחרונות.

7. שיתופי פעולה ענפים עם חברות טכנולוגיות והמגזר העסקי בכלל - תפוח פועלת תוך שילוב עובדי חברות עסקיות בליבת הפעילות, הרצאות, גיבוש ופיתוח סילבוסים ותכני הדרכה, מנטורינג למשתתפי התכניות.

8. לתפוח הרשאות לשימוש בחומרי לימוד ואקדמיות וירטואליות של חברות טכנולוגיות מובילות כדוגמת - סיסקו, מיקרוסופט, WIX.

9. לעמותת תפוח ניסיון רב שנים בעבודה עם אוכלוסיות מגוונות בהכשרות תעסוקתיות טכנולוגיות. במסגרת תכניות ההכשרה המקצועית של תפוח הוכשרו עד היום (2018) למעלה מ- 17,000 איש (ובכללם צעירים, אקדמאים, מבוגרים בגילאי 45 +, נשים, מיעוטים, עולים חדשים ותושבי פריפריה). ביותר מ- 50 יישובים ובהיקף של למעלה מ- 100,000 שעות. לתפוח ניסיון עבודה במגוון קהלים והתאמות תוכן תרבותיות ושפתיות - מגזר כללי, חרדי, ערבי, בדואי.

10. לתפוח ניסיון בייזום, קידום והובלת קמפיינים דיגיטליים באינטרנט עם למעלה מ- 150,000 חשיפות.

11. ניסיון מוכח ומומחיות בתחומי חינוך, תעסוקה ואוריינות דיגיטלית - שיתופי פעולה עם למעלה מ- 8 משרדי ממשלה ב- 3 השנים האחרונות.

אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של הג'וינט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו shilatb@jdc.org, וזאת עד ולא יאוחר מיום 27.11.2018.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.

יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות טלפון מס': 02-6557169 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.

ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.