ג'וינט ישראל - אשל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט ישראל - אשל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

29/01/2019
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם בפקס לצורך רכישת מכשירי טכנולוגיות שיקום.
 
תאור תכנית ועיקרי ההתקשרות:
 
1. משגב הוא שירות המיועד לספק לזקנים עם ירידה תפקודית מענה הוליסטי המבוסס על מודל הסיווג הבינלאומי לבריאות ותפקוד (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF). השירות מותאם לצרכים המורכבים של אנשים זקנים, ומשלב בין שתי תפיסות מקצועיות -  שיקום (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, תזונה, עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה), ואורח חיים בריא, תוך התמקדות במטופל, והתייחסות למקומם של בני המשפחה המטפלים.  השירות יינתן ביישובים הנמצאים בפריפריה. 
 
2. אשל התחייבה לרכוש את הציוד למרכז השיקום בבאר שבע. כחלק מהציוד נדרש ציוד טכנולוגי מתקדם שמטרתו לאתגר את הקשיש, להעלות את המוטיבציה של המטופל, ליצור מצב שהשיקום יהיה מעניין ויאפשר אימון עצמאי. יש להדגיש כי אימון עצמאי של המטופל במהלך היום השיקומי הוא עקרוני לתוכנית הטיפול ומוסיף ערך ליום השיקום.
 
3. למטרה זו ערכה אשל תהליך של בחינת סוגי הציוד המצויים בשוק,  על מנת לבחור בציוד המתאים ביותר לשימוש במשגבים. התהליך כלל עריכת סקר שוק,  קבלת המלצות של מומחים בשיקום וביקורים במרכזי שיקום יום ובתי חולים שיקומיים ברחבי הארץ. הקריטריונים לבחירת הטכנולוגיות המתאימות היו:
 
א. שימוש בפועל במרכזי שיקום בארץ והמלצות על שימושו
ב. אפשרות לשימוש ליותר מגפה אחת
ג. אפשרות לשימוש ע"י מטופל באימון עצמאי
ד. מחיר
ה. גודל המכשיר
בתום התהליך סברנו כי יש לרכוש את שלושת המוצרים הבאים: 
PABLO- מערכת מבוססת סנסורים לשיקום. המערכת כוללת 2 סנסורי תנועה וסנסור לחץ/ תנועה משולב, מחשב ייעודי ואביזרים שונים לתרגול. המערכת מיועדת לשיקום נוירולוגי ואורתופדי במגוון תנועות המוכוונות על ידי המטפל אשר מפעילות משחקים ומטלות שונות במחשב.
 
REHACOM- מערכת מבוססת מחשב לתרגול ושיקום תפקודים קוגניטיביים כגון: קשב, ריכוז, זיכרון, מטלות ניהוליות ועוד. המערכת כוללת מחשב ומקלדת ייעודית מונגשת, מודולים לבדיקה והערכה של המטופל ומגוון מודולים טיפוליים במגוון רמות קושי. המערכת מאפשרת עבודה במרכז השיקום ובבית המטופל.
 
 VASTמערכת אימון ושיקום במציאות מדומה. המערכת כוללת תוכנה ייעודית אשר מאפשרת תיכנון אימונים ותרגולים מותאמים אישית לכל מטופל בהתאם לרמת התפקוד והאתגר שהמטפל רוצה להציב בפני המטופל. רוב הפרמטרים ניתנים לשליטה במצב מקוון (ON LINE) ובכך לבצע שינויים במידת הצורך מבלי להפריע לעבודה השוטפת של המטופל.
 
 
4. השותפים בפרויקט: משרד הבריאות 
 
5. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: חצי שנה
 
סה"כ עלות שלושת המכשירים : 137,250 ₪ כולל מע"מ
 
כל שלושת המוצרים מיובאים באופן בלעדי ע"י חברת בפקס ולפיכך מבוקש להתקשר עם חברה זו בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים בהיותם ספק יחיד של המוצרים.
 
 
אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אשל בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: amandakl@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום 21.2.2019 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.