ג'וינט אשל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט אשל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

07/03/2019

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם דור ואלדד שיקום נירולוגי לצורך הפעלת קורס שיקום נוירולוגי בשיטת NEURO IFRAH.

 
תאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:
 
תאור כללי של התוכנית:  קורס  ייחודי  לטיפול במבוגרים נפגעי המיפלגיה עקב CVA או פגיעה מוחית בגישת NEURO IFRAH  המסמיך לעבוד על פי הגישה השיקומית-תפקודית הנוירו אינטגרטיבית. 
Neuro– Integrative Functional Rehabilitation and habilitation (Neuro IFRAH).
הגישה פותחה על ידי וליד אל עבודי מארה"ב. 
התכנית עוסקת בהדרכת המטפל המקצועי כיצד להוביל מטופלים לאורך תהליך השיקום כולו, בראיה הוליסטית,  לשם החזרת תפקוד וחיים עצמאיים מוקדם ככל האפשר .
הקורס מיועד למרפאים בעיסוק ולפיזיותרפיסטים העובדים עם חולים לאחר אירוע מוחי או פגיעה מוחית. 
 
 
1. השותפים בפרוייקט:  -
 
2. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: שנה מיום חתימת החוזה
 
3. סה"כ עלות הפרוייקט:  120,000 ₪ כולל מע"מ
 
4. סכום השתתפות אשל: 120,000 ₪ כולל מע"מ
 
5. סכום השתתפות המפעיל:  -
 
העתק מחוות דעתה של שלומית גל מנהלת מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל בתל השומר, מופיעה באתר האינטרנט של הג'וינט – jdc.org.il.
 
אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אשל בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: shlomitg@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום  27.3.2019 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 073-3722044, 054-7670824 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.