ג'וינט אשל: הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי הפקה, ארגון וביצוע מסיבות ו/או מופעים ו/או הצגות ו/או סדנאות במסגרות לזקנים

ג'וינט אשל: הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי הפקה, ארגון וביצוע מסיבות ו/או מופעים ו/או הצגות ו/או סדנאות במסגרות לזקנים

12/06/2019
1. אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר, במימון תרומת קרן ויינברג, מזמינה בזאת, קבלת הצעות למתן שירותי הפקה, ארגון וביצוע מסיבות ו/או מופעים ו/או הצגות ו/או סדנאות במסגרות לזקנים להעשרת שעות הפנאי של זקנים במסגרת מרכזי יום, מועדוני ניצולי שואה, בתי אבות ודיורים מוגנים ברחבי הארץ.
2. ניתן לעיין בנוסח מלא של ההזמנה באמצעות פניה לכתובת דוא"ל: doritr@jdc.org
3. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 30.6.19