ג'וינט ישראל: מכרז לפיתוח ואחסון אתר אינטרנט לג'וינט

ג'וינט ישראל: מכרז לפיתוח ואחסון אתר אינטרנט לג'וינט

11/09/2019
1. מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי בנייה, פיתוח ואחסון אתר אינטרנט  (להלן: "השירותים") למזמין.
 
2. תקופת ההסכם היסודית הינה ל-36 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופות נוספות על פי שיקול דעתו.
 
3. תנאי סף:
כתנאי סף להשתתפות בהליך, על המציע לעמוד בדרישות הבאות:
 
א׳‏. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות באספקת שירותי בניית אתרי אינטרנט בפלטפורמת WordPress מחזור פרויקט שלם: אפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות QA, תמיכה למנהלי אתר.
 
ב׳‏. המציע פיתח לפחות 10 אתרים בפלטפורמת WordPress ובמחזור פרויקט שלם: אפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות QA, תמיכה למנהלי אתר (מתוכם, לפחות 2 אתרים הכוללים חנות וירטואלית). 
 
ג׳‏. למציע ניסיון באספקת שירותי אירוח עבור 10 אתרי אינטרנט לפחות והוא ספק של שירותי אירוח/אחסון אתרי אינטרנט בתצורת ענן חיצוני. 
 
ד׳‏. למציע ניסיון של לפחות 3 שנים בפיתוח בקוד פתוח wordpress, פיתוח והתאמת ממשק למנהלי אתר BackOffice CMS, פיתוח מחוללי דפי נחיתה, תפעול מאגרי מידע מורכבים, מומחיות בחוויית המשתמש UX, התאמת אתרים לתקן נגישות WCAG Level AA, פיתוח אתרים בעיצובResponsive . 
 
ה'. למציע ניסיון בבניית אתרים הכוללים מאגרי מידע מבוססי תגיות. 
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. קבלת מסמכי המכרז תעשה בפניה בדוא"ל אל הכתובת: tamirsh@jdc.org 
 
7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום א' 3.11.19 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "פיתוח אתר אינטרנט – ג'וינט ישראל".