ג'וינט אשלים: הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

ג'וינט אשלים: הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

02/12/2019
בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו - 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשלים (להלן: "אשלים") כי בכוונת אשלים להתקשר עם עמותת רואים רחוק (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.
 
תיאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:
 
א׳‏. תיאור כללי של המיזם  
"רואים רחוק" מכשירה בני נוער בסיכון מהפריפריה החברתית והגאוגרפית בארץ בעולמות האומנות ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה ושילובם בעולם היצירה והאומנות בישראל. התוכנית נועדה להעניק לאותם צעירים הזדמנות לשבור את תקרת הזכוכית האישית שלהם ובאותו הזמן לצמצם את תת הייצוג והסיקור של קבוצות מיעוטים בישראל בעולמות אלה ע"י התמודדות עם פערי החינוך וההשכלה האקדמית המהווים את אחד החסמים העיקריים לתת הייצוג המדובר.
עמותת רואים רחוק הוקמה בשנת 2015 לאחר יותר מעשור של פעילות חברתית והכרות עם כ-5,000 בני נוער בסיכון, בעלי מוטיבציה ורצון ליצור, אשר הייתה חסרה להם האפשרות והיכולת לממש את כשרונם ולהשתלב בעולם היצירה הישראלי שמתקיים ברובו במרכז וסגור בפני אוכלוסיות אלה.
 
ב׳‏. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של שנה. 
 
ג׳‏. הנימוק לכך שמדובר בהתקשרות ולא בתמיכה: כל צד משתתף בסכום של: 950,000 ₪
 
ד׳‏. נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:
  1. העמותה מהווה גורם מקצועי בכל הקשור ללימוד מקצועות האומנות עבור בני נוער בסיכון בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ומסייעת להם לפרוץ את "תקרת הזכוכית" להשתלבות עתידית בעולם המקצועי של הקולנוע והטלוויזיה.
  2. העמותה מעמידה את הידע והניסיון המצטבר והייחודי לרשות התכנית ללא תמורה.
  3. העמותה תפעיל את התכנית באמצעות תשתיות קיימות שלה כמו ציוד צילום ועריכה ואנשי צוות מקצועיים.
  4. העמותה התחייבה להקצאת תקציב כאמור לעיל כנגד התקציב שיוקצה מאשלים.
 
אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לוועדת המכרזים של אשלים, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו itamarb@jdc.org, וזאת עד ולא יאוחר מיום 19.12.19.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.
 
יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות טלפון מס': 02-6557105 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.
ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.