ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

12/03/2020
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם חברת הדסטארט בעלי יריד צבע טרי לאומנות עכשווית.  לצורך הפעלת מיצגים לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות במסגרת תכנית הפרנדינג ביריד.
 
תיאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:
  1. תאור כללי של התוכנית  : שת"פ של תכנית הfriending  שינוי עמדות כלפיי אנשים עם מוגבלות בקהילה עם יריד אמנות עכשוית "צבע טרי". במסגרת שיתוף הפעולה  מיצגים אשר יעוצבו במסגרת סדנת ארטיביזם העוסקת בסטיגמות על  אנשים עם מוגבלות,  יוצגו במתחם יעודי עבור השת"פ ביריד "צבע טרי". היריד מתקיים אחת לשנה, זו שנתו השנים עשר , נמשך שבוע ובמהלכו נחשפים עשרות אלפי אנשים - מהציבור הכללי, אומנים, אנשי ציבור ומגזר עסקי לתצוגה אשר הם קהל יעד לשינוי עמדות והשפעה על הכללתם של אנשים עם מוגבלות בכל מרחבי החיים.
  2. השותפים בתוכנית: ג'וינט ישראל מעבר למגבלות, הדסטארט בע"מ.
  3. תקופת ההתקשרות: 15.02.2020 - 30.05.2020.
  4. סה"כ עלות התוכנית: 70,000 ש"ח.
  5. סכום השתתפות הג'וינט: 70,000 ש"ח.
  6. סכום השתתפות המפעיל: 70,000 ₪ שווי כסף. 
הנימוקים:
 
א׳‏. שימוש באמנות ככלי לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות מהווה פלטפורמה מסקרנת וחדשנית, שעצם השימוש בה מסייע בניפוץ סטיגמות – אמנות בהשראתם מוצגת במרחבים בהם מעולם לא דובר על נושא זה.
ב׳‏. יריד האמנות "צבע טרי" הינו מותג מוערך, איכותי, אירוע מוביל וסמל של איכות בשדה התרבות בישראל. היריד מאחד את הגורמים המובילים בתחום האמנות בארץ – גלריות ומוזיאונים, קרנות אמנות ובתי מכירות פומביות בינלאומיים וכן קהל יעד רחב ואיכותי של אנשים שוחרי אמנות, מובילי דעת קהל והצמרת החברתית והתרבותית של ישראל.  היריד נהנה ממוניטין אשר נצבר במהלך 11 שנות קיומו. הוא מוקד משיכה חסר מתחרים לקהלים איכותיים שונים ובמהלך 6 ימי התצוגה עוברים בו כ 30,000 איש. 
ג׳‏. במסגרת היריד יוקצה מיקום מרכזי ברחבת הכניסה לטובת המיצגים.
ד׳‏. עלות השת"פ הינה חצי ממחיר השוק. שווי כסף הקמת המיצגים ,הצגת הלוגו בשילוט, בקטלוג וההזמנות ליריד, במודעות פרסום ובאתר האינטרנט בנוסף לחומרים אשר צויינו בסעיף הקודם וכן עלות הדרכה במהלך היריד שוות ערך לעלות התשלום שיועבר להדסטארט.
 
 
אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: veredra@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום  23.3.2020 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל להפעיל את התוכנית בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 052-826837 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.