ג'וינט ישראל: כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט ישראל: כוונה להתקשר עם ספק יחיד

08/06/2020
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם בית איזי שפירא ע"ר (להלן: "בית איזי שפירא"), לצורך הפעלת פיילוט של תכנית "בתים חכמים" - לבחינת שילובם של אמצעים טכנולוגים לשיפור וקידום איכות חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות (להלן: "התוכנית").
 
 
עיקרי ההתקשרות:
 
1. תיאור כללי של השירות – הפעלה ותכלול שלב  הפיילוט של התוכנית, בו יוקם מודל של one stop shop עם בעלי תפקיד: מתאם טכנולוגיה, איש טכני ויועצים מתחומים מגוונים, המרכז יכלול שרות לטיפול בתקלות והשאלת טכנולוגיה להתנסות. יותאמו, וירכשו פתרונות טכנולוגים  ל-100 אנשים מכלל סוגי המוגבלות וברמות תפקוד שונות, ויוטמע השימוש בפתרונות אלו. 
 
2. סה"כ עלות הפרויקט 1,249,920  ₪ 
 
3. סכום השתתפות הג'וינט וישראל דיגיטלית: 1,249,920  ₪
 
4. סכום השתתפות המפעיל: אין
 
 
הנימוקים להתקשרות עם בית איזי שפירא  
 
5. בשנת 2019 החלה בית איזי שפירא בביצוע פרה-פיילוט של התוכנית למטרת בניית מודל עבודה. פרה הפיילוט נמשך שנה וחצי ובמסגרתו הותאמו פתרונות טכנולוגיים ל - 50 איש מכל סוגי המוגבלויות ובכל רמות התמיכה. במהלך התקופה בה פעל הפיילוט נצבר ידע רב על תהליך העבודה,  סוגי הפתרונות הטכנולוגיים, ודרכים בהם יהיה ניתן להטמיע את השירות.
 
6. לקראת שלב הניסוי ל-100 משתתפים, הצוות המקצועי סבור כי יש לבצע התקשרות עם בית איזי שפירא מן הנימוקים המפורטים להלן: 
 
א׳‏. בית איזי שפירא הינו גוף מקצועי גדול ובעל ניסיון עשיר בהתאמת טכנולוגיה לאנשים עם מוגבלויות שונות, כגון: מגבלה פיזית, מגבלה קוגניטיבית ואנשים על הרצף האוטיסטי.
ב׳‏. בית איזי שפירא התאים בשלב הפרה-פיילוט פתרונות טכנולוגים ל-50 אנשים עם כל סוגי המוגבלויות (פיזי, נפשי, קוגניטיבי, חושי ואוטיזם) וגיבש יכולות מקצועיות בעבודה עם כל סוגי המוגבלויות  בכל שלבי התהליך. 
ג׳‏. בבית איזי שפירא עובדים בצוות רב-מקצועי. הדיון המקצועי בין אנשי המקצוע משמעותי ביותר בהתאמת הפתרונות הטכנולוגים המדויקים לאדם. 
ד׳‏. בית  איזי שפירא הינו בעל מומחיות ייחודית  בהבנת ההיבטים הרגשיים של השימוש בטכנולוגיה ובניתוח הסביבה בה גר האדם. אלו חשובים, על מנת לעזור לאדם להטמיע את השימוש בפתרונות טכנולוגיים.
ה׳‏. עבודה לפי מודל  ה I.C.F.- . ,  מודל שהוכנס לאחרונה למרכזי הערכה של מנהל המוגבלות במשרד הרווחה ושלאורו יבנו מודלי העבודה עם אנשים עם מוגבלות. חשוב ששילוב הפתרונות הטכנולוגיים יתכתב עם המודל המדובר. 
ו׳‏. חברה אטוויזר הינה היחידה שעושה התאמת פתרונות טכנולוגים לפי מודל ה I.C.F. באמצעות מערכת ממוחשבת המתאימה בין תפקודי האדם, רצונות האדם והפתרונות הטכנולוגים היכולים לסייע לו.  חברה זו  פותחה במאיץ של בית איזי שפירא –  A31 שנועד לפיתוח יזמויות בתחום של אנשים עם מוגבלויות,  והיא עובדת בשותפות עם בית איזי שפירא.  שילוב ייחודי זה בין פלטפורמה דיגיטלית להתאמת פתרונות טכנולוגיים ומתן מענה אנושי מקצועי הוכיח את עצמו בשלב הפרה פיילוט. 
ז׳‏. ביולי 2012, קיבל בית איזי שפירא הכרה בתפקידו כמוביל עולמי בפיתוח טיפולים חדשניים לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות, כשזכה בסטטוס יועץ מיוחד למועצה הכלכלית-חברתית של האו"ם). אנשי המקצוע העוסקים פתרונות טכנולוגיים נמצאים בקשר שוטף עם הנעשה בתחום בארץ ובעולם. דבר שהינו קריטי בתחום בו בכל יום נוצרים עוד ועוד פתרונות טכנולוגים ויש להיות כל הזמן עם יד על הדופק, על מנת לאתר את הטכנולוגיות המדויקות לאדם. 
ח׳‏. בית איזי שפירא הוא בעל יכולת לחבר עוד גופים ואנשים העוסקים במתן מענים טכנולוגים לאנשים עם מוגבלות. במהלך הפרה פיילוט הם יצרו קשרים עם ספקים, חברות, אנשי מקצוע ושכללו את תהליך הרכש וההתקנות כך שחלקים אלו שלקחו זמן רב בהתחלה- קוצרו מאוד במהלך פרה הפיילוט, דבר שהביא לקיצור התהליך כולו ולשביעות רצון רבה יותר של משתתפי התכנית.
 
נוכח המפורט לעיל בהרחבה, אין כיום במדינת ישראל גוף נוסף המהווה אלטרנטיבה לשותפות בין "בית איזי שפירא" וחברת אטוויזר ביכולת לתכלל ולבצע את ההתאמה של  הפתרונות הטכנולוגים, הן ברמת הניסיון, הן ביכולת לעשות עבודה מקצועית מעמיקה והן ביכולת ליצור את שיתופי הפעולה ברמה מקומית ועולמית.
 
אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: orlyts@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום    23/6/20 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557218 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.