הקמת השותפות הבין-מגזרית לתעסוקת אנשים עם מוגבלות

הקמת השותפות הבין-מגזרית לתעסוקת אנשים עם מוגבלות

הקמת השותפות הבין-מגזרית לתעסוקת אנשים עם מוגבלות

בטקס בבית הנשיא הושקה השותפות הבין מגזרית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות, לאחר שנציגי המגזרים השונים בהם הממשלה, התאחדות התעשיינים, הסתדרות העובדים, ארגוני הנכים וכן ג'וינט ישראל, חתמו על האמנה הבין-מגזרית.

היוזמה לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות החלה כמהלך בין-מגזרי ביוזמתו של מר רענן דינור, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בשיתוף עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה (לשעבר) אייל גבאי, ומנכ"ל ג'וינט ישראל, ארנון מנטבר. במרץ 2010, אישר פורום מנכ"לי משרדי הממשלה את השתתפות הממשלה במהלך.

המהלך הבין-מגזרי נובע מתוך תפיסתם של כלל השותפים בדבר מחויבותה של החברה הישראלית – על אזרחיה, ארגוניה ומוסדות השלטון שלה – לתעסוקת האדם עם מוגבלות באשר הוא – על פי  רצונותיו, יכולותיו וצרכיו – ולקדם בכך את השתלבותו המלאה בחיי החברה והכלכלה בישראל. בין יעדי השותפות: הגדלת שיעור המועסקים מקרב אנשים עם מוגבלות ושיפור מגוון ואיכות תעסוקתם, הסרת חסמים מרכזיים בקרב מעסיקים ואנשים עם מוגבלות, שינוי עמדות והתנהגות בקרב הציבור הרחב, המעסיקים ואנשים עם מוגבלות בנוגע להעסקתם.