אכפתיות, פעולה, השפעה - החברה האזרחית בישראל

אכפתיות, פעולה, השפעה - החברה האזרחית בישראל

אכפתיות, פעולה, השפעה - החברה האזרחית בישראל

מיזם ממשלה-חברה אזרחית הוא מיזם משותף לשבעה משרדי ממשלה, נציגי התפוצות ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.  מטרת המיזם הינה חיזוק הממשק בין הממשלה לחברה האזרחית על ידי גיבוש תפיסה ומדיניות משותפת, יצירת שיח בין מגזרי וחשיבה חדשנית. במסגרת המיזם הפיקו מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל ו"יכולים נותנים" את הסרטון: "אכפתיות, פעולה, השפעה - החברה האזרחית בישראל".