תכנית "מסירה" לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית (אנגלית)

תכנית "מסירה" לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית (אנגלית)

תכנית "מסירה" לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית (אנגלית)

"מסירה" (בעברית: מסע) הוא שמה של תכנית לקידום מעמדם של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית. התכנית, מיסודו של אגף נכויות ושיקום בג'וינט ישראל.