מתחילים להאיץ

מתחילים להאיץ

07/11/2017

השבוע נפתח המחזור הראשון של תכנית ההאצה בכוורת, ההאב החברתי של ישראל מיסודם של קרנות הביטוח הלאומי וג'וינט ישראל. הכוורת היא פרוייקט חדשני לעידוד וטיפוח מיזמים חברתיים החל משלב הרעיון עד לכדי אפשרות להשפעה מערכתית רחבה, בין היתר כשירות ממשלתי ארצי. תכנית ההאצה נועדה ללוות כ-25 מיזמים חברתיים כבר בשלבי פיתוח ראשוניים המכוונים ליצירת השפעה מערכתית רחבה. היזמים הנבחרים יקבלו ליווי מקצועי צמוד, תמיכה בבנית המודל ומימון להרצת פיילוט ראשון.