קול קורא להגשת מועמדות לתכנית רואים רחו"ק - מחזור ב'

קול קורא להגשת מועמדות לתכנית רואים רחו"ק - מחזור ב'

12/02/2018
רואים רחו"ק (רווחה, חברה וקהילה) – היא תכנית לפיתוח רשת מנהיגות בכירה בשדה הרווחה והשירותים החברתיים. מטרת התכנית היא פיתוח קבוצה של סוכני שינוי המכירים לעומק את שדה הרווחה והשירותים החברתיים ופועלים יחד לפיתוחו ולעיצובו.
המציאות המשתנה מזמנת לשדה הרווחה והשירותים החברתיים אתגרים רבים, ביניהם: שינוי מבנה החברה הישראלית, צמצום הפערים החברתיים והכלכליים, התאמה לעולם דיגיטלי, שינוי תפיסת המשילות, ועוד. אנו מאמינים, כי קבוצת מנהיגים פעילה תוכל להוביל את המערכות השונות להתמודדות אפקטיבית עם אתגרי החברה הישראלית.
 
ההרשמה למחזור השני של התכנית נסגרת ב-08.03.2018.
הזדרזו והגישו את מועמדותכם!
 
התכנית היא פרי תכנון ושיתוף פעולה ייחודי בין גופי ממשל מובילים בתחום הרווחה, השירותים החברתיים ופיתוח ההון האנושי: משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, מרכז השלטון המקומי, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים ונציבות שירות המדינה, לבין מכון אלכא למנהיגות ולממשל בג'וינט ישראל, האחראי גם על ניהול התכנית. התכנית פועלת במסגרת "עתודות לישראל" – מהלך ממשלתי לפיתוח עתודות ניהול והנהגה של משרתי ציבור בישראל.
 
לנוסח הקול הקורא בעברית: לחצו כאן!
לנוסח הקול הקורא בערבית: לחצו כאן!