מוטב יחדיו - בכנסת

מוטב יחדיו - בכנסת

21/06/2018

"מוטב יחדיו" היא יוזמה כוללת לחיזוק מצבם של ילדים, בני נוער וצעירים, תוך שימוש בכלים קהילתיים. התוכנית פועלת ב-45 שכונות ברחבי הארץ ומייצרת קהילה ושכונה חזקה, מעורבת ותומכת. אסטרטגיית השינוי של התכנית משתייכת למשפחה של יוזמות קהילתיות כוללות, מתוך התפישה של "נדרש הכפר כולו כדי לגדל ילד אחד". יוזמות אלו מתמקדות באזור גיאוגרפי מוגדר, והתכנית משמשת בו פלטפורמה לגיוס משאבים ולקידום פעילויות התערבות שונות הנקבעות על פי צורכי השכונה.

שמואל ילמה (מימין) וסמדר סומך (משמאל) מציגים את התוכנית מוטב יחדיוברוך שוגרמן (משמאל) השותף לתוכנית ממשרד הרווחה מציג את התוכנית

שמואל ילמה, מנהל יחידת משפחה וקהילה בג'וינט-אשלים וסמדר סומך ממכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, הציגו בפני הוועדה לזכויות הילד במסגרת יום העירוניות שהתקיים בכנסת, את ממצאי המחקר המלווה של התכנית. ממצאי המחקר הראו שבשכונות שנבדקו במחקר חל שיפור בין 2012 ל-2015 בעמדות כלפי השכונה כמקום לגדל בו ילדים (עלייה של 19%), בביטויים של ונדליזם והפרות סדר ובתחושת ביטחון באזור המגורים (למשל, עלייה של 13% בשיעור הנשים שמרגישות בטוחות ללכת בחשיכה בשכונה); בשיעור המעורבים בקהילה (עלייה של 41% בשיעור המתנדבים), ובמספר מדדי הון חברתי שבהם תחושה של לכידות חברתית (עלייה של 11%) וחוללות קולקטיבית (עלייה של 9%); ובשיעור הילדים שנחשפים למצבי סיכון, בשיעור המקבלים תמיכה חברתית ובשיעור בני הנוער המאמינים שהם יכולים להשפיע על חייהם בשכונה (עלייה של 39% מבני הנוער המאמינים ביכולתם).

התכנית הוצגה בכנסת כמודל לחשיבות של עירוניות וקהילה לפיתוח חברתי בכלל, ולחיזוקם של ילדים במצבי סיכון ובני משפחותיהם בפרט.

לצפייה מצגת המלאה שהוצגה בפני הוועדה: http://www2.jdc.org.il/sites/default/files/better-together-knesset.pdf

קרדיט צילום תמונה תחתונה: אלי אטיאס