הזמנה להצגת פתרונות טכנולוגיים ותכניות חברתיות בתחום תחבורה ומיומנויות חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות

הזמנה להצגת פתרונות טכנולוגיים ותכניות חברתיות בתחום תחבורה ומיומנויות חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות

02/09/2018

יזמים, חברות ועמותות המפתחים פתרונות טכנולוגיים ותכניות חברתיות בתחום תחבורה ציבורית ושיתופית לאנשים עם מוגבלות ומיומנויות חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות, מוזמנים להגיש הצעה להצגת עשייתם במסגרת כנס בינלאומי אשר יתקיים בישראל בתחילת דצמבר 2018.

"ישראל מעבר למגבלות", שותפות בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן, פועלת לפיתוח שירותים ותכניות לאנשים עם מוגבלות בישראל. החזון שלנו:להוביל שינוי להשתתפותם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, בזיהוי ועיצוב פתרון לבעיה חברתית, המשכו בטיפוח התכנית באמצעות ניסוי, הערכה ויישום שינויים בהתאם לתוצאות

בתחילת דצמבר 2018 יערך בישראל כנס בינלאומי להצגת פתרונות טכנולוגיים, תכניות חברתיות ורגולציה בתחום תחבורה ומיומנויות חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות. בכנס ישתתפו מומחי תחבורה מהארץ ומהעולם.

מטרת הכנס הינה הצגת החידושים הטכנולוגיים, תכניות חברתיות שפותחו והרגולציה בתחום קידום חיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות במודל רב נכותי (מוגבלות פיזית, חושית, נפשית ושכלית), בהתניידות עצמאית בתחבורה ציבורית ושיתופית.

 ניתן להגיש הצעות להצגת טכנולוגיות ותכניות חברתיות במגוון תחומיםובכללן:

  • הנגשת תחבורה ציבורית
  • אפליקציות ייעודיות להתניידות במרחב הציבורי
  • פתרונות לתיאום הסעות וציי רכב
  • הכשרת אנשים עם מוגבלות לשימוש עצמאית בתחבורה
  • העלאת מודעות ושינוי עמדות
  • שילוב אנשים עם מוגבלות כנהגים
  • פיתוח והנגשת תשתיות עירוניות
  • טכנולוגיות לקידום חיים עצמאיים
  • תכניות לקידום חיים עצמאיים ושילוב אנשים עם מוגבלות בקהילה.

ההצעות הנבחרות, יוזמנו להציג בכנס, דרך הרצאה / השתתפות בפאנל / הצגת סרטון או  השתתפות בדוכן.

את ההצעה יש להגיש עד ליום 31 באוקטובר 2018על גבי מסמך וורד (עד שני עמודים),  
לעידו גרנות,מנהל תכניות בכיר, ישראל מעבר למגבלות ג'וינט ישראל במייל: idog@jdc.org

בברכה,

צוות ג'וינט ישראל מעבר למגבלות