Peer-to-Peer 3: קול קורא להצעת יוזמות לקידום למידה חברתית-רגשית לבני ובנות נוער במצבי סיכון

Peer-to-Peer 3: קול קורא להצעת יוזמות לקידום למידה חברתית-רגשית לבני ובנות נוער במצבי סיכון

23/12/2018
אנו מזמינים ארגונים, צוותים, אנשי מקצוע, יזמים ופעילים להציע רעיון או יוזמה חדשניים, בנושאי קידום למידה חברתית-רגשית לבני ובנות נוער במצבי סיכון:
  •  דפוס חשיבה מתפתח
  •  תחושת שייכות
לפרטים נוספים והגשת רעיונות:  goo.gl/CAygRh
 
קרדיט לתמונה: טליה קדוש