הפוליטיקה של הזקנה

הפוליטיקה של הזקנה

האוכלוסייה המבוגרת בישראל בסדר העדיפות הלאומי
מחברים: 
פרופ' יצחק בריק
הפקה: 
ג'וינט ישראל-אשל והוצאת הקיבוץ המאוחד
שנת הוצאה: 
2002
מספר עמודים: 
226
שפות: 

"העולם שייך לצעירים" זועק הסיסמה, המבטאת היטב את האקלים החברתי והתרבותי ואת יחסה של החברה הישראלית לציבור הזקנים.

כשתוחלת החיים בישראל מהגבוהות בעולם, כשמחקרים ונתונים סטטיסטיים מוכיחים כי הגיל הכרונולוגי אינו מגדיר את הזקנה, החברה וחוקי המדינה עדיין קובעים למעשה כי כל אחד בן 65 הוא זקן. דרישות החברה לפרישתו של אדם מחמת גילו היא אפליה חברתית מובהקת.

בעיותיהם של הזקנים הן גם מקור דאגה לילדיהם אשר נפגשים עם מציאות שבה אין מספיק מערכות תמיכה זמינות והוגנות. מציאות זו היא תוצאה של התנהלות פוליטית המתייחסת לבעיותיהם של הזקנים כעומדים מחוץ לסדר העדיפויות החברתי.

בספר זה מביא פרופ' יצחק בריק שורה של מאמים מפרי עטם של חוקרים ישראלים שונים הבוחנים, מנתחים ומבקרים נושאים הנוגעים למעמדה ובעיותיה של האוכלוסייה המבוגרת בישראל.

סוג מדיה: 
אגף: 
תמונה: