בשביל הרוח

בשביל הרוח

דו"ח סיכום ממצאי הערכת התכנית
מחברים: 
ד"ר פנינית רוסו-נצר ונחום אלחי
הפקה: 
ג'וינט ישראל
שנת הוצאה: 
2016
מספר עמודים: 
54
שפות: 

לפני כעשור החל לתפתח בארץ בארץ, בעידודה הנרחב של הפדרציה היהודית של ניו יורק, תחום הליווי הרוחני בעיקר לתחומי הזקנה, בתי חולים וסוף חיים. ב-2011 התקבלה החלטה בג'וינט ישראל-אשלים ללמוד את הנושא ואת מידת הרלוונטיות שלו גם לאוכלוסיות שלנו - ילדים, נוער וצעירים בסיכון ובני משפחותיהם.

התהליך החל מקבוצת למידה פנימית באשלים, המשיך בסמינר בין-משרדי לאנשי מקצוע בכירים במשרד הבריאות, הרווחה והחינוך, והגיע לשנת עבודה מרתקת בפיתוח חמישה "פרה-פיילוטים" בליווי רוחני לאוכלוסיות מגוונות.

שנת פיתוח זו לוותה במחקר שהתבצע על ידי ד"ר פנינית רוסו-נצר ונחום אלחי. במהלך המחקר רואיינו נציגי המשרדים, אנשי המקצוע בתכניות, המלווים הרוחניים ומקבלי הליווי עצמם. תהליך המחקר וממצאיו סייעו מאד להמשך הפיתוח ותרמו באופן משמעותי לתובנות ולמידה להמשך.

בתום שנה זו, זכינו להמשיך בפיתוח של שתי תכניות. האחת בשיתוף משרד הרווחה בתחום האובדן הפתאומי והשכול והשנייה בשיתוף משרד החינוך בתחום הייעוץ החינוכי.

התהליך, שהחל בהתרגשות ועניין המעורבים בספקנות ותהייה, התגבש בשנים אלו תוך המשגה, תפיסה מקצועית ועשייה בשטח יחד עם מחויבות להמשיך ולתת מענים מיטביים והוליסטיים לאוכלוסיות במצבי מצוקה, משבר וסיכון.

קובץ: 
סוג מדיה: 
אגף: 
תמונה: