עניין של צמיחה

עניין של צמיחה

תכנית פעילות בגינון לזקנים
מחברים: 
אחינעם בן עקיבא-מליניאק
הפקה: 
ג'וינט ישראל-אשל
שנת הוצאה: 
1999
מספר עמודים: 
114
שפות: 

"עניין של צמיחה" מציג תכנית של פעילות חברתית באמצעות גינון. תכנית זו מציעה סדרת מפגשים שבהם משמש עולם הצומח נקודת מוצא לעיסוק בתהליכים החלים בצמח ובאדם כאחד. המפגשים יכולים להיות מופעלים בכל מקום, באופן פרטני או באופן קבוצתי, ועם כל זקן, עצמאי או מוגבל. הם כוללים פעילות שעם היותה פשוטה היא מהנה ובעלת עניין.

התכנית פותחה על ידי ג'וינט ישראל-אשל, הופעלה במרכזי יום ובבתי אבות והוכיחה את תרומתה לאיכות חייו של הזקן. הניסיון מורה כי היא מאפשרת למשתתף לחוות, על אף מגבלותיו הפיזיות או המנטליות, את עובדת היותו אדם חושב, מרגיש, בעל רצונות ודעות ובעל יכולת ליצור ולפתח יחסים בינו ובין סביבתו.

המחברת, אחינעם בן עקיבא-מליניאק, היא טכנאית נוף המתמחה בליווי התכנית. בספר נסקרת התשתית הנדרשת לקיום התכנית, מתוארות סביבות העבודה האפשריות, מפורטים הכלים והחומרים הנחוצים ומובאת הצעה ללוח פעילויות שנתי.

בהוצאתו לאור של "עניין של צמיחה" מבקשים בג'וינט ישראל-אשל לדרבן את אימוצה של תכנית הפעילות בגינון במסגרות שונות ולתת ביד המפעילים כלי עזר למימושה.

סוג מדיה: 
אגף: 
תמונה: