הזקן והמשפחה

הזקן והמשפחה

סוגיות מרכזיות ביחסים רב דוריים
מחברים: 
יצחק בריק ואריאלה לבנשטיין
הפקה: 
ג'וינט ישראל-אשל
שנת הוצאה: 
2010
מספר עמודים: 
234
שפות: 

קובעי המדיניות החברתית ברחבי העולם מודעים יותר ויותר למהפכה הדמוגרפית המתחוללת בשנים האחרונות. האוכלוסייה מזדקנת והולכת, תוחלת החיים ממשיכה לעלות בקצב מהיר, מספר הילדים קטן, כוח העבודה מצטמצם ויחסי התלות בין האוכלוסייה הפעילה בשוק העבודה לבין אלה שאינם עובדים מתעצמים וגדלים.

"הזקן והמשפחה" נוגע בכל הסוגיות המרכזיות בתחום הזקנה, תוך הצגת גישות רב-תחומיות. הספר מכוון זרקור על הזקן והמשפחה תוך הצגת מגוון של נקודות מבט. כותבי הפרקים השנים הם חוקרים ואנשי אקדמיה בעלי ידע ומומחיות בתחומם. המאמרים והנושאים המרכזיים הנדונים בהם מביאים לקורא תמונה רחבת יריעה על הזקן ומשפחתו ומציבים אתגר לדיון ולדיאלוג עתידי בין מעצבי מדיניות, חוקרים ומטפלים.

הספר מיועד לקובעי מדיניות, לחוקרים, לסטודנטים, לאנשי מקצוע ולציבור הרחב.

עורכי הספר עם פרופ' יצחק בריק, מנכ"ל ג'וינט ישראל-אשל ומרצה בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופרופ' אריאלה לבנשטיין, ראש המרכז לחקר ולימוד הזקנה בפקולטה למדי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, ראש החוג למינהל ולמערכת בריאות וראש תחום מחקר והוראה במכללה האקדמית יזרעאל ע"ש מקס שטרן.

סוג מדיה: 
אגף: 
תמונה: