התכנית הבין-לאומית של מדריד לפעולה בתחום הזקנה

התכנית הבין-לאומית של מדריד לפעולה בתחום הזקנה

מחברים: 
ארגון האומות המאוחדות (האו"ם)
הפקה: 
ג'וינט ישראל-אשל והאגודה הישראלית לגרונטולוגיה
שנת הוצאה: 
2003
מספר עמודים: 
60
שפות: 

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה וג'וינט ישראל-אשל מתכבדים להביא לציבור הקוראים בישראל את הגרסה העברית לתכנית הפעולה הבין-לאומית של מדריד בתחום הזקנה (Madrid International Plan of Action on Ageing) משנת 2002, הידועה גם בתוארה הקצר "תכנית הפעולה של מדריד".

תכנית הפעולה של מדריד הנה אבן הדרך היסטורית משמעותית בכל הנוגע לגיבוש אמות מידה בין-לאומיות בתחום המדיניות החברתית כלפי אוכלוסיית הזקנים. העולם - כיחידה הפועלת בשיתוף פעולה במסגרת ארגון האומות המאוחדות - גיבש את מסמך המדיניות הבין-לאומי החשוב מכל בתחום הזקנה. מדובר במסמך מקיף, העוסק בכל קשת הנושאים המרכזיים והרלוונטיים לאיכות החיים, הביטחון הסוציאלי, הבריאות, הכלכלה, וההיבטים הסוציו-חברתיים של אוכלוסיית הזקנים ברחבי העולם. 

תכנית הפעולה של מדריד, שנחתמה על ידי נציגי הממשלות שהשתתפו בכינוס, אמורה להנחות את כל המדינות בעולם ביחס לכיווני הפעולה ודפוסי המדיניות כלפי אוכלוסייתן המזדקנת.

סוג מדיה: 
תחום: 
אגף: 
תמונה: