משפט, צדק וזקנה

משפט, צדק וזקנה

מחברים: 
פרופ' ישראל דורון
הפקה: 
ג'וינט ישראל-אשל
שנת הוצאה: 
2010
מספר עמודים: 
264
שפות: 

מה הקשר בין משפט, צדק וזקנה? כיצד החוק בישראל מתייחס לאוכלוסייה הזקנה? האם האוכלוסייה המבוגרת בישראל זוכה לזכויות ולמעמד או האם היא מופלית לרעה וסובלת מהדרה והשתקה? האם ניתן לזהות מאפיינים כלליים המצויים בחוקים המסדירים את מעמדם החוקי של הזקנים? ספר זה בא לתת מענה לשאלות אלה, ולתאר בפני קוראיו את יחסי הגומלין שבין החקיקה ובין קבוצת הזקנים בחברה הישראלית.

בספר נסקרות סוגיות מרכזיות בתחום זכויות הזקנים במשפט הישראלי: מינוי אפוטרופוס, ענישה של מתעללים ומזניחים, הסדרה של מסגרות מוסדיות, זכויות ומעמד בני משפחה, כלי תכנון ומניעה לקראת זקנה, וחוק האזרחים הוותיקים. התמונה מהצטיירית היא כי החוק בישראל עדיין מתייחס לזקנים בצורה פטרנליסטית וגילנית ומתעלם מהשינויים הדמוגרפיים הדרמטיים שהתחוללו בחברה הישראלית.

מסקנות ניתוח המשפטי המקיף המתואר בספר קוראות לשינוי מהותי ביחס המשפטי לזקנים: על המשפט לאמץ גיסה המכבדת את האוטונומיה והחירות של הזקנים ולפעול להעצים את הידע והמודעות של הציבור הזה לזכויותיו החוקיות. לא פחות חשוב מכך הצורך לתת מקום לקולם של הזקנים ולזוויות מבטם הייחודיות בכל הנוגע לעיצוב העתידי של זכויותיהם החוקיות.

ישראל (איסי) דורון, הוא דוקטור למשפטים, מרצה בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניבריסטת חיפה, ויו"ר עמותת המשפט בשירות הזקנה. ד"ר דורון מתמחה בתחום זכויות הזקנים ובתחום מדיניות חברתית בזקנה, והינו חתן פרס זוסמן-ג'וינט לשנת 2007 למצויינות בתחום השירותים החברתיים בישראל.

סוג מדיה: 
תחום: 
אוכלוסית יעד: 
אגף: 
תמונה: