הקול בגיל

הקול בגיל

הפעלת תכנית התנדבות בין-דורית
מחברים: 
חני רוזה, רונית בר וליאורה ארנון
הפקה: 
ג'וינט ישראל-אשל
שנת הוצאה: 
2014
מספר עמודים: 
44
שפות: 

בשנת 2012 יזם ג'וינט ישראל את תכנית "הקול בגיל" במטרה לייצר פלטפורמה שתאפשר פיתוח של תכניות התנדבות בין-דוריות חדשנות וייחודיות. חוברת זו היא תוצר של הפיילוט, במהלכו פעלו יחד בני נוער וזקנים מתנדבים בחמש-עשרה רשויות שונות ברחבי הארץ במגוון תכניות התנדבות משותפות.

המודל המוצג כאן מסכם את תוצרי הפיילוט וכן ממקד את המסקנות שנבעו ממנו, כך שהוא מהווה מודל פרקטי הניתן ליישום ולהטמעה בכל רשות המבקשת לשלב במסגרת תכניות התנדבות בין-דוריות.

סוג מדיה: 
תמונה: